DEPRESIJA: KAKO SAM IZGUBIO I POBEDIO SEBE!

Nisam slabić, da li je to jasno?

Politička Konkretnost

Niko nije psihički zdrav. SVI SU OBOLELI!

Možda ne bi trebalo da govorim o sopstvenim problemima i situacijama; možda je trebalo na samom početku da nagovestim da to nisam ja, no u tom slučaju priča ne bi bila verodostojna. Dok sam bio u problemu niko mi nije verovao; zašto bi sada bilo drugačije? Na meni je samo da ispričam šta mi se dešavalo i u odnosu na pojedinačni slučaj, dođem do opšte ideje.

Teskoba koja me je stiskala nije mi dala mira. Tišinu sam zamenio pevanjem, zujanjem u ušima, čovečjim idejama o različitim strahovima. Sve vreme je postojalo nešto u meni i kao kamenje je čekalo priliku da se ispolji. Sedeo sam za kompjuterom, gluvario, i shvatio jednu stvar: a to je da moram da odem kod psihijatra. Zašto sam to uradio? Neki bi rekli zato što sam bio slab, nisam mogao sam da se izborim sa demonima. I iskreno…

View original post 796 more words