Skalija

Čini se da se u gomili kvaliteta koji su krasili ovog eruditu, najjasnije izdvajala sposobnost da jasno, hrabro a na momente i prkoseći javnosti izrazi sopstveni stav.

Извор: Skalija