Da se naježiš

Večeras mi se slušala muzika.
Delim s vama!
Malo mi srce drhti, malo se naježim, možda i neka suza krene.
Nikad da se naslušam, ali kad konačno isključim muziku, osećam se pročišenom!

Svega sam umešala, ali najviše volim i najviše slušam ovakvu muziku:

I molim se!

Misao dana:  Za  osobe koje veruju u Boga nijedan dokaz nije potreban, za osobe koje ne veruju ni jedan dokaz nije moguć.
Franz Werfel