Tag Archive | prekršaj

Prekršajni nalog

Vidim da ste bili zainteresovani za temu iz moje struke.
Ovoga puta bih vas ukratko posavetovala šta činiti ako učinite prekršaj za koji se izdaje prekršajni nalog.
Radi se uglavnom o lakšim prekršajima za koje se ranije izricala mandatna kazna.
Sada se za te prekršaje izdaje prekršajni nalog. Ukoliko prihvatate prekršajnu odgovornost, imate olakšicu da platite polovinu kazne u roku od osam dana.
Ukoliko smatrate da niste odgovorni, možete podneti zahtev za sudsko odlučivanje, takođe u roku od osam dana. Zahtev se podnosi tako što se sudu podnosi potpisan prekršajni nalog u datom roku i u originalu.
U praksi se dešava da se nalog ne potpiše, građani su u zabludi da time potpisuju da su navodi iz prekršajnog naloga tačni. Međutim, radi se o posebnom pravnom institutu, zakon zahteva da nalog bude potpisan i sud će samo tako uzeti u razmatranje, dati mogućnost da iznesete odbranu i dokaze za svoje tvrdnje, u suprotnom prekršajni nalog će biti odbačen.
Na poziv suda morate se odazvati, jer je Zakonom o prekršajima propisano da se u slučaju neodazivanja pozivu smatra da ste odustali od zahteva za sudsko odlučivanje i bićete obavezani da platite celu kaznu.
Moram biti iskrena prema vama, svojim čitaocima. Nemojte podnositi zahtev za sudsko odlučivanje ako niste sigurni da niste odgovorni za prekršaj, nemojte izbegavati prijem poziva od suda jer vam sledi naredba za dovođenje, a možda i opšta naredba, što može značiti da vas policija privodi gde vas nađe, na primer, pokvari vam putovanje, nemojte iznostiti neuverljive tvrdnje. Niko ne voli da ga potcenjuju i prave mu dodatni posao, pa to ne vole ni sudije. Naslušala sam se glupih, iskonstruisanih odbrana, treba i odbranu dobro osmisliti da bude logična i uverljiva.
U međuvremenu saobraćajna policija je obavestila sudije o uslovima za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, a još neki podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka počinju ili se spremaju da počnu sa sporazumevanjem. O sporazumu i tim novinama, više reči imate u komentarima na ovaj post, a možete i ovde pitati.
Još nešto, nemojte se šaliti da se ne javite na poziv saobraćajne policije da dostavite podatke o identitetu vozača koji je upravljao vozilom kada je tim vozilom učinjen prekršaj. Može vam se desiti da umesto dveipohiljade kazna bude 15 hiljada i više. Ukoliko je vozilo snimljeno video nadzorom u težem prekršaju, nemojte biti u zabludi da možete izbeći prekršajnu odgovornost ako se ne odazovete na poziv saobraćajne policije.
Ja sam otvorena za saradnju pa pišite. Ukoliko smatrate da vaš slučaj  ima neke specifičnosti koje nisu za javnost, javite se na e-mail nenamaricic@gmail.com

Do čitanja!